TIETOSUOJASELOSTE

Päivitetty 8.7.2018

 • Rekisterin nimi: Turun Suomi-Espanja –seura ry:n jäsenrekisteri
 • Rekisterin pitäjä: Turun Suomi-Espanja –seura ry
 • Rekisterin vastuuhenkilö:
  Rekisterin vastuuhenkilönä toimii seuran puheenjohtaja (2018 Heli Hukkanen), jonka tehtäviin kuuluu huolehtia, että järjestelmää hoidetaan asianmukaisesti.
 • Rekisteriasioita hoitava henkilö:
  Rekisteriasioita hoitava henkilö on seuran sihteeri (2018 Maarit Rusko).
 • Rekisterin käyttötarkoitus ja rekisterin pitämisen peruste:
  Järjestelmään rekisteröidään vain asioiden hoitamisen kannalta tarpeelliset tiedot.
 • Rekisterin tietosisältö:
  - sukunimi ja kutsumanimi
  - puhelinnumero ja (mahdollinen) sähköpostiosoite
  - osoite

 • Rekisterin säännönmukaiset tietolähteet: Jäsenen itse antamat tiedot
 • Säännönmukaiset henkilötietojen luovutukset:
  Rekisterin tietoja ei luovuteta ulkopuolisten käyttöön.